باتری وارتا

در سال ۱۸۸۰ با پیشرفت تکنولوژی و ادغام شرکت های بوش و مولر برند وارتا توسط آدلف مولر وارتا شکل گرفت. این شرکت در ابتدا باتری های کوچک ۷ ولتی تولید میکرد ولی بعدها به تولید باتری خودرو نیز رسید.

خرید باتری وارتا

باتری وارتا از بهترین باتری های موجود در جهان است که تولید آن فقط در آلمان انجام شده است. شهرت این برند در سطح جهانی به سبب کیفیت و کارایی و احترام به مصرف کننده است. خرید باتری وارتا از انواع MAX TECH ALKALINE، long life، قلمی، نیم قلمی، شارژی و high energy alkaline می توان اشاره کرد.