سوکت رله سوزنی

سوکت رله سوزنی ، یکی از دیگر انواع سوکت ها یا پایه های نگهدارنده رله، در برد فرمان مدارات اکترونیکی می باشد که جهت اتصال کلید های قطع و وصل جریان بر روی برد ها مورد استفاده قرار میگیرد، برخی رله ها که به نام رله های رو بردی از آنها یاد می شود این قابلیت را دارند که از طریق سوکت یا پایه به برد یا تابلو متصل شوند، این قابلیت، این امکان را برای تکنسین ها فراهم کرده است که بدون نیاز به لحیم کاری یا تعویض برد با سهولت بیشتری برای تعویض رله های معیوب اقدام کنند. هر سوکت رله سوزنی برای مدل خاصی از رله که با مشخصات آن همخوانی دارد ساخته شده است و نمیتوان از هر سوکتی برای هر رله ای استفاده نمود، این سوکت ها در انواع مختلفی به بازار عرضه شده اند مانند: سوکت رله سوزنی کتابی، سوکت های پایه گرد، سوکت های پایه ایزومی و... که هرکدام از آنها کاربرد و پارامتر های خاصی اعم از تعداد کنتاکت، تعداد پین، طرز چینش پایه ها، مقدار جریان یا ولتاژ قابل تحمل و... دارند که هریک از این مشخصات در خرید سوکت رله سوزنی حائز اهمیت می باشند

خرید سوکت رله سوزنی

معمولا مدل های مشهور و معمول مورد استفاده سوکت رله سوزنی دارای تعداد پایه های بین 1 تا 4 عدد می باشند، هرچند سوکت های خاصی با تعداد پایه های بیشتر نیز برای استفاده های خاصی در بازار موجود می باشند، این سوکت ها از طریق لحیم کاری بر روی برد های فرمان نصب شده و رله نیز از طریق تیغه های موجود بر روی سوکت به صورت چفت شدن به پایه متصل می شود.