رله

رله ، یکی از کاربردی ترین و حائز اهمیت ترین عناصر مورد استفاده در تجهیزات الکترونیکی به عنوان کلید های قطع و وصل جریان، اعمال فرمان به اجزاء مدار و... می باشد، با توجه به محدوده وسیع کاربرد این عنصر کلیدی در مدارات برقی، انواع بسیار گسترده ای از آن در طی سال ها توسط کمپانی های سازنده قطعات الکترونیکی طراحی و ساخته شده است، که به دو گروه کلی : رله های الکترو مکانیکی و رله های جامد تقسیم میشوند، رله های الکترو مکانیکی از یک بوبین، چند کنتاکت و یک تیغه فنری متحرک تشکیل شده است که با اعمال جریان به بوبین و تولید میدان مغناطیسی به طور خودکار با تحریک تیغه متحرک و جابجایی آن بین کنتاکت ها ، اقدام به قطع یا وصل کردن جریان در مدار می کند ، ولی رله های جامد فاقد تیغه متحرک بوده و از طریق ویژگی های الکتریکی و نیمه هادی های جامد و ایزوله سازی بین ورودی و خروجی، این عمل را انجام می دهند

خرید رله

این دو گروه از رله ها از لحاظ شکل ظاهری، محدوده ولتاژی یا آمپراژ قابل تحمل، کاربرد در مدار و... به چندین دسته بندی کوچکتر تقسیم میشوند که طیف بسیار گسترده ای از رله ها را تشکیل می دهند، مانند: رله های آمپر پایین، رله های آمپر بالا ، رله های فرکانسی، رله های خودرویی، رله های پایه کوتاه و... که هرکدام از این دسته بندی ها باز به دسته بندی های کوچکتری بست پیدا می کنند، شما برای خرید رله در بازار به پارامتر های بسیار دقیقی از نوع رله ای که مورد نظرتان است نیاز دارید و باید در انتخاب محصول مورد نظر بسیار دقیق و حساس باشید.