هیچ محصولی یافت نشد.

لودسل باسکولی

لودسل باسکولی در واقع می تواند چندین نوع از لودسل ها باشد که در انواع مختلفی از باسکول ها مورد استفاده قرار می گیرند، اما اگر بخواهیم یک نوع لودسل را که بیشترین مورد استفاده در باسکول ها را دارد نام ببریم، باید به لودسل فشاری اشاره کنیم که با توجه به مکانیزم عملی این محصول، انتخاب مناسب تری برای المان لودسل باسکولی خواهد بود، در گذشته باسکول ها به صورت آنالوگ بوند که دقت لازم برای محاسبات نیرو ها یا اوزان القائی را نداشتند ولی با توسعه و پیشرفت لودسل ها دیگر خبری از باسکول های آنالوگ نبوده و جای خود را به باسکول های دیجیتالی دادند و قطعا لودسل باسکولی یکی از اجزاء مهم این دگرگونی در تکنولوژی ترازوهای غول پیکر بوده است. همانطور که می دانید باسکول ها، مخصوصا باسکول های مراکز توزیع غلات یا پتروشیمی ها یا باسکول های جاده ای برای توزین اجسام سنگین مانند کامیون ها و... مورد استفاده قرار می گیرند، به همین دلیل باید لودسل باسکولی که برای استفاده در این باسکول ها انتخاب می کنیم دارای محدوده تناژی بالایی باشد تا هم در زیر بار آسیب نبیند و هم مقادیر محاسبات در خروجی، دقیق و مورد اطمینان باشند

خرید لودسل باسکولی

هرچند برای استفاده در باسکول های تناژ پایین نیز میتوانید با رعایت محدوده و پارامتر های فنی مناسب اقدام به خرید لودسل باسکولی بنمائید.لازم به ذکر است که با توجه به پخش شدن فشار بار در نقاط مختلف باسکول ها استفاده از چندیدن لودسل باسکولی همخوان، خالی از لطف نخواهد بود.