پتانسیومتر

پتانسیومتر یا اسپید پات در واقع نوعی مقاومت است که برای کنترل سرعت، ولتاژ یا فرکانس در مدار فرمان تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد، پتانسیومتر در کل به دو دسته پتانسیومتر خطی و لگاریتمی تقسیم می شود و هر کدام از این دو دسته، خود از لحاظ مشخصات و جزئیات فنی به چندین نوع مختلف با کارایی های گوناگون تقسیم می شوند. از پتانسیومتر ها اغلب در تنظیم سطح سیگنال های آنالوگ، به عنوان کنترولر ورودی ها در مدار های الکترونیکی، مبدل های جابجائی، محاسبه کننده های آنالوگ، سیستم های خود مهار مورد استفاده در servomotor و... استفاده می شود. پتانسیومتر ها از لحاظ شکل ظاهری به سه نوع متفاوت تقسیم می شوند که عبارتند از ولم چرخشی، سوئیچ چرخشی و صفحه مندرج. برای خرید پتانسیومتر از بازار، برای هر نوع مدار مقاومت متغییری که مد نظر باشد

خرید پتانسیومتر

سه اصل کلی وجود دارد که باید توسط مصرف کنندگان مورد بررسی قرار بگیرد، اولین اصل و در واقع مهمترین اصل خرید پتانیسومتر توجه به مقدار مقاومت اهمی مدار الکترونیکی، دومین اصل فضای شماتیکی که بر روی مدار برای نصب سلول کنترل مورد نیاز است و سومین اصل نیز رنج مقاومتی خود پتانسیومتر می باشد که هر کدام از این اصول سه گانه، فارغ از بحث های فنی دیگر به نوبه خود تاثیر بسزایی در نحوع عملکرد یا نتیجه نهایی کار دارند.