سوکت رله

در بازار امروز رله ها از جمله لوازم پر کاربرد به حساب آمده که در مدل ها و کاربرد های مختلفی ارائه می گردند، یکی از بحث های مهمی که هنگام استفاده از رله مطرح می گردد بحث سوکت رله می باشد که برای اتصال رله به سایر قطعات مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه در بازار دو مدل کلی ار رله سوکت موجود می باشد.

خرید سوکت رله

سوکت رله سوزنی در مدل های 1 کنتاکت 5 پین، 2 کنتاکت 8 پین، 4 کنتاکت 14 پین و ... موجود می باشد که بسته به نوع رله و پایه اتصال مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین سوکت رله ریلی که به تناسب کاربرد در برخی مدل های رله مورد استفاده قرار میگیرد، در مدل های 1کنتاکت 5 پین، 2 کنتاکت 8 پین ، 3کنتاکت 11 پین، 4 کنتاکت 14 پین و همچنین سوکت های 5 و 8 پین ال ای دی قابل ارائه می باشد.