نمایشگر لودسل

تمامی سیستم های توزین برای دریافت و نمایش اطلاعات لودسل ها نیاز به نمایشگر لودسل دارند، این نمایشگر ها در انواع مختلفی تولید و به به بازار عرضه میشوند که بعضا به نام نمایشگر وزن نیز شناخته می شوند. این نمایشگر ها در کل به دو دسته کلی نمایشگر لودسل آنالوگ و نمایشگر دیجیتال تقسیم می شوند. نمایشگر هایی که جزو زیرمجموعه های این دو دسته کلی تقسیم می شوند، خود نیز شامل مشخصات خاص خود بوده و با پارامتر ها و امکانات گوناگونی طراحی می شوند. در طراحی هر نمایشگر لودسل چند پارامتر بسیار مهم هستند که ارتباط مستقیمی با درست یا غلط بودن نتیجه پردازش لودسل دارند مانند: میزان دقت در دریافت و نمایش داده ها، میزان قابل فهم بودن نحوه کار با سیستم، خروجی رله، رنج نمونه برداری، قابلیت اتصال به چندین لودسل، درصد کالیبراسیون لودسل ها و... .

خرید نمایشگر لودسل

برای خرید نمایشگر لودسل این نکته را نیز در نظر داشته باشید که می توانید با توجه به موارد نیاز خودتان، نمایشگر خود را نیز تجهیز کنید یا به عبارت دیگر می توانید محصول مورد نظرتان را شخصی سازی کنید و امکاناتی مانند: تغییر مقدار خروجی جریان، قابلیت خروجی آنالوگ، تغییر نوع خروجی وتغذیع نمایشگر، قابلیت ثبت اطلاعات بر روی فلش مموری و... را به نمایشگر لودسل خود اضافه کنید.